0 332 248 14 87 bilgi@agropak.com.tr

6 m3 Tekerlekli Yem Karma Makinası

Tekerlekli Yem Karma Makinaları

Teknik Bilgi
  • Yem Karma Makinaları Fabrikamızda İmal Edilmektedir.

  • Yem Karıştırma ve Dağıtma Makinalannm görevi, hayvancılık işletmelerinde değişik yem maddelerini (balyalanmış ya da kurutulmuş haldeki yem bitkileri, silaj küspe yem, kesif yem v.b.) istenilen oranlarda almak, tekdüze olacak şekilde karıştırmak, karışım içerisinde bulunan uzun yem maddelerini kıymak ve hazırlanan karma yemi hayvanların yemliklerine düzgün bir şekilde dağılmasını sağlamaktır.

  • Karıştırıcı helezon hareketi elektrikli veya traktör kuyruk milinden almaktadır.

  • Karıştırma kapasitesi farklı özelliklerde imal edilmektedir. Depo içerisinde yatay konumda bir birine göre ters dönen helezonik karıştırıcı bulunmaktadır. Yükleme işlemi makinanm arkasına monte edilmiş hidrolik kepçe yardımıyla arkadan yapılmaktadır. Kasanın yan tarafında hidrolik kumandalı yem dağıtma ünitesi boşaltma kapağı bulunmaktadır.


HEMEN ARA